Created:1728-1731
Duration:approx. 30 min.
Composer:Johann Sebastian Bach Details
Past events
Sunday19.30
Musikverein Wien, Great Hall
Jena, Bollen, Laki, Herbich, K. Equiluz, Scharinger, Singverein / , J. S. Bach
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
mixed choir
Wiener Symphoniker
orchestra
  •  
Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach
Monday19.30
Musikverein Wien, Great Hall
Jena, Bollen, Laki, Herbich, K. Equiluz, Scharinger, Singverein / , J. S. Bach
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
mixed choir
Wiener Symphoniker
orchestra
  •  
Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach
conductors Philiippe Jordan (c) Julia Wesely
Wednesday19.30
Musikverein Wien, Great Hall
Jordan, Johannsen, Mühlemann, Lehmkuhl, Güra, Volle, Singverein / Bach, Mendelssohn Bartholdy
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
mixed choir
Johannes Prinz 
choirmaster
Wiener Symphoniker
orchestra
  •  
Johann Sebastian Bach
Arvo Pärt
Johann Sebastian Bach
conductors Philiippe Jordan (c) Julia Wesely
Thursday19.30
Musikverein Wien, Great Hall
Jordan, Johannsen, Mühlemann, Lehmkuhl, Güra, Volle, Singverein / Bach, Mendelssohn Bartholdy
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
mixed choir
Johannes Prinz 
choirmaster
Wiener Symphoniker
orchestra
  •  
Johann Sebastian Bach
Arvo Pärt
Johann Sebastian Bach
conductors Philiippe Jordan (c) Julia Wesely
Friday19.30
Musikverein Wien, Great Hall
Jordan, Johannsen, Mühlemann, Lehmkuhl, Güra, Volle, Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde / Bach, Pärt, Mendelssohn Bartholdy
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
mixed choir
Johannes Prinz 
choirmaster
Wiener Symphoniker
orchestra
  •  
Johann Sebastian Bach
Arvo Pärt
Johann Sebastian Bach
  •