3

  F. Krauss, R. Boesch, Rokyta, Majkut, Ettl, Poell, B. Seidlhofer, Chor der Wiener Kammerkonzerte / Haydn "The Creation"
  Event
  Sun, 4. April 1948 - 07:00 pm · Alte Universität Wien Festsaal
  Read More
  F. Krauss, E. Tittel, Chor der Wiener Kammerkonzerte / Mozart "Missa brevis in F major"
  Event
  Sun, 13. April 1947 - 10:00 am · Franziskanerkirche Wien
  Read More
  F. Kraus / Mendelssohn Bartholdy "Elijah"
  Event
  Mon, 27. November 1950 - 07:30 pm · Musikverein Wien · Great Hall
  Read More