24

  F. Schulhof, Weill, Baltz / Schubert, Beethoven, W. A. Mozart, J. F. Halévy, Paganini, Strauss II
  Event
  Sun, 30. April 1922 - 04:00 pm · Wiener Konzerthaus · Great Hall
  Read More
  Kirchl / Schubert, J. Haydn, R. Wagner, Strauss II, Gounod, Berlioz
  Event
  Thu, 29. December 1904 - 04:30 pm · Volksgarten Café - Restaurant Seidl
  Read More
  Duhan / W. A. Mozart, Schubert, J. Strauss II, J. Lanner, Salmhofer, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Fri, 17. August 1945 - 04:00 pm · Wiener Konzerthaus · Great Hall
  Read More
  Binkau, P. Lorenz, Gmachl / Schubert, W. A. Mozart, R. Wagner, R. Strauss
  Event
  Sun, 2. April 1944 - 03:30 pm · Wiener Konzerthaus · Great Hall
  Read More
  Kirchl, Zeiler / H. A. Marschner, Schubert, Godard, J. Strauss II, Liszt, Hlawac, J. Strauss II, Verdi
  Event
  Sat, 1. March 1902 - 04:30 pm · Volksgarten Café - Restaurant Seidl
  Read More
  Kattnig, P. Fehr / J. Strauss II, Schubert, J. Strauss II, Suppé, J. Strauss II, Millöcker, Zeller, J. Lanner, Ziehrer, J. Strauss II, J. Strauss II, Strecker, Strauss I
  Event
  Wed, 13. July 1938 - 12:00 am · Reichssender Wien
  Read More
  Komzák (Sohn), Zeiler / R. R. R. R. R. R. Wagner, Auber, J. Strauss II, F. Schubert, J. Strauss II
  Event
  Sun, 31. March 1901 - 05:00 pm · Musikverein Wien · Great Hall
  Read More
  Etti, Wiener Männergesangsverein / W. A. Mozart, Schubert, Beethoven, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Fri, 14. October 1955 - 08:15 pm ·
  Read More
  Moralt, E. Rutgers, Kunz / W. A. Mozart, Schubert, Strauss II
  Event
  Sat, 22. June 1946 - 07:00 pm · Musikverein Wien · Great Hall
  Read More
  A. Konrath, Stellwagen / Schubert, Cords, R. Wagner, Strauss II
  Event
  Wed, 4. March 1914 - 04:30 pm · Park-Hotel Schönbrunn
  Read More
  Etti, Wiener Männergesangsverein / W. A. Mozart, Schubert, Beethoven, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Thu, 13. October 1955 - 08:30 pm · Genf
  Read More
  Etti, Wiener Männergesangsverein / W. A. Mozart, Schubert, Beethoven, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Mon, 17. October 1955 - 08:00 pm · Tonhalle
  Read More
  Etti, Wiener Männergesangsverein / W. A. Mozart, Schubert, Beethoven, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Sat, 15. October 1955 - 08:15 pm · Freiburg
  Read More
  Etti, Wiener Männergesangsverein / W. A. Mozart, Schubert, Beethoven, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Tue, 18. October 1955 - 08:30 pm · Venlo
  Read More
  Etti, Wiener Männergesangsverein / W. A. Mozart, Schubert, Beethoven, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Wed, 19. October 1955 - 08:00 pm · Cologne
  Read More
  Etti, Wiener Männergesangsverein / W. A. Mozart, Schubert, Beethoven, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Thu, 20. October 1955 - 08:30 pm ·
  Read More
  Etti, Wiener Männergesangsverein / W. A. Mozart, Schubert, Beethoven, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Sat, 22. October 1955 - 08:15 pm · Dornbirn
  Read More
  Moralt, W. Lipp, Kmentt / J. Haydn, W. A. Mozart, Schubert, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Mon, 23. April 1956 - 07:30 pm · Musikverein Wien · Great Hall
  Read More
  Salmhofer / W. A. Mozart, Beethoven, Schubert, J. Lanner, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, Strauss I, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Fri, 15. June 1956 - 07:30 pm · Musikverein Wien · Great Hall
  Read More
  Etti, Wiener Männergesangsverein / W. A. Mozart, Schubert, Beethoven, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II, J. Strauss II
  Event
  Sun, 16. October 1955 - 08:00 pm · Mannheim · Rosengarten
  Read More