47

  A. Konrath, Handl / J. Strauss (Sohn), Kirchmayer, Uhl, Pilhs, Lehár, Komzák (Sohn), Ziehrer
  Veranstaltung
  Di, 16. Mai 1939 - 19:30 Uhr · Wiener Konzerthaus · Großer Saal
  Read More
  A. Konrath, Handl / J. Strauss (Sohn), Kirchmayer, Uhl, Pilhs, Lehár, Komzák (Sohn), Ziehrer
  Veranstaltung
  Mi, 17. Mai 1939 - 19:30 Uhr · Wiener Konzerthaus · Großer Saal
  Read More
  A. Konrath, Musil, A. Arnold / J. Strauss (Sohn), Suppé, Millöcker, Zeller
  Veranstaltung
  So, 15. Dezember 1929 - 16:30 Uhr · Wiener Konzerthaus · Großer Saal
  Read More
  Paulik, Knittel, E. Rethy, D. Siebert, Fez, Rohs, H. Rössel-Majdan, Böheim, Christ, Roswaenge, F. Eybner, R. Eybner, E. Kaufmann, Liewehr, Preger, Oeggl / J. Strauss (Sohn), Millöcker, Zeller, Suppé
  Veranstaltung
  So, 14. Februar 1954 - 20:00 Uhr · Musikverein Wien · Großer Saal
  Read More
  Netsch / Drigo, Ziehrer, Nicolai, Kienzl, Komzák (Sohn), Strauss (Sohn), Lehár, Suppé, Zeller, Eysler, Friedman
  Veranstaltung
  Di, 22. September 1914 - 00:00 Uhr · Wiener Konzerthaus · Großer Saal
  Read More
  A. Melichar, L. Cordes / J. Strauss (Vater), J. Strauss (Sohn), Zeller, J. s. Hellmesberger, Ziehrer
  Veranstaltung
  So, 3. März 1946 - 15:00 Uhr · Wiener Konzerthaus · Großer Saal
  Read More
  Duhan / Schumann "Szenen aus Goethes Faust WoO 3"
  Veranstaltung
  Fr, 19. Februar 1937 - 19:30 Uhr · Wiener Konzerthaus · Großer Saal
  Read More
  Sieghart / Suppé, Schubert, J. Strauss (Sohn), Zeller, Lehár, Ziehrer, Stolz
  Veranstaltung
  So, 4. Juni 2000 - 11:00 Uhr · Musikverein Wien · Großer Saal
  Read More
  Kattnig, Macher, Scheichl, Röpell, Jaresch, E. Kaufmann, Krögler, Mörwald, Rundfunkchor / Zeller "Der Vogelhändler"
  Veranstaltung
  Di, 10. Februar 1942 - 16:30 Uhr · Reichssender Wien
  Read More
  K. Wöss, H. Konetzni, Pfleger, Sarata, Steffek, Christ, Terkal, Klomser, Nidetzky, Bregenzer Festspielchor / J. Strauss (Sohn), Zeller, Millöcker, Suppé, Lehár
  Veranstaltung
  So, 8. August 1965 - 10:30 Uhr · Bregenz - Stadthalle
  Read More
  Zeller "Der Vogelhändler"
  Veranstaltung
  Sa, 16. August 1952 - 20:30 Uhr · Festspielhaus Bregenz · Alte Seebühne
  Read More
  Zeller "Der Vogelhändler"
  Veranstaltung
  So, 27. July 1952 - 20:30 Uhr · Festspielhaus Bregenz · Alte Seebühne
  Read More
  Zeller "Der Vogelhändler"
  Veranstaltung
  Sa, 26. July 1952 - 20:30 Uhr · Festspielhaus Bregenz · Alte Seebühne
  Read More
  Zeller "Der Vogelhändler"
  Veranstaltung
  Mi, 6. August 1952 - 20:30 Uhr · Festspielhaus Bregenz · Alte Seebühne
  Read More
  Zeller "Der Vogelhändler"
  Veranstaltung
  So, 3. August 1952 - 20:30 Uhr · Festspielhaus Bregenz · Alte Seebühne
  Read More
  Zeller "Der Vogelhändler"
  Veranstaltung
  Sa, 2. August 1952 - 20:30 Uhr · Festspielhaus Bregenz · Alte Seebühne
  Read More
  Zeller "Der Vogelhändler"
  Veranstaltung
  So, 10. August 1952 - 20:30 Uhr · Festspielhaus Bregenz · Alte Seebühne
  Read More
  Ziehrer, Stellwagen, Malcher, H. Kreisler / J. Strauss (Sohn), C. Goldmark, R. Wagner, Grieg, Ziehrer, Beethoven, Liszt, Godard, Suppé, Komzák (Sohn), Lehár, Zeller, Paulton, Offenbach, Fall, Blankenburg
  Veranstaltung
  Di, 14. März 1911 - 20:00 Uhr · Berlin
  Read More
  Zeller "Der Vogelhändler"
  Veranstaltung
  Sa, 9. August 1952 - 20:30 Uhr · Festspielhaus Bregenz · Alte Seebühne
  Read More
  Zeller "Der Vogelhändler"
  Veranstaltung
  So, 17. August 1952 - 20:30 Uhr · Festspielhaus Bregenz · Alte Seebühne
  Read More